Poblenou

p9Amb la vocació de comunitat interdisciplinar de mediació en barris els quals els seus plans de reconversió i gentrificació redueixen els llocs de confluència en l’espai públic Constelaciones està continua el treball a Poblenou.

Busca fomentar la comunicació entre locals i nous residents i la reapropiació ciutadana d’espais del barri a favor del procomú. El equip de treball es amplia amb en Jodi Pujoles que treballa amb la Rita, Xeito i l’ Andrea (que continúa sense espai web ;/). Col-laboran també la Marta Gracia i en Samuel Jarque.

El projecte es desenvolupará en el marc de Programes d’investigació d’Hangar al llarg del 2015, després d’una anterior residència temporal el 2013. S’articula en torn a tres línies interconectades. La primera és una investigació aplicada sobre medis locatius opensource i la seva utilitat social en el mapeig de recursos la diagnosis de problemàtiques de comunitats amb baixa accessibilitat digita. Més info a la wiki.

La segona és la programació d’un arxiu digital col·laboratiu (webapp) a través de la qual es poden comunicar història(es) del barri i compartir recursos. A través d’una eina de vídeo online els documentadors del projecte crearan rutes sobre un mapa navegable que podran ser visualitzades a mode de webdoc pels altres usuaris de la plataforma.

Com a tercera línea de treball estan una sèrie d’accions de capacitació digital per a persones amb baixa accessibilitat tecnològica. Aquestes es realitzen mitjançant l’activació de rutes de mapes i documentació de recursos i necessitats del barri. Per a això Constelaciones treballa de la mà del teixit associatiu del mateix, en concret amb entitats que faciliten l’accés al barri a nous residents.

Ens sumem al treball de la Taula Eix Pere IV, que te com a objectiu imprimir noves activitats cíviques, culturals i econòmiques a tot el carrer Pere IV i el seu entorn, per així crear una major cohesió social en el territori, evitant la fragmentació urbana ara existent. Estem sentant las bases per la col.laboració amb Apropem-nos, una iniciativa de diverses entitats, serveis públics i veïns i veïnes del Poblenou per col.laborar a l’integració de nou vinguts al Barri.

 

 


*Donem las Gracies a Lourdes de Hangar per la col.laboració en aquest text. 😉