El Remei

Un pequeño ensayo sobre el proyecto Constelaciones from Morir de frío on Vimeo.

SOBRE CONSTEL·LACIONS

És un projecte col·laboratiu de documentació i comunicació a través del qual podrem mostrar múltiples visions, particulars o col·lectives, del procés de transformació d’un espai. Proposem una plataforma en línia on podrem pujar documentació, crear les nostres rutes i veure en quins punts ens creuem amb altres persones que transiten el mateix espai però a les quals no ens acostem directament, potser per la mateixa construcció de l’espai, que no preveu punts de trobada, per falta de confiança davant persones que intuïm diferents, per la diferència horària en el trànsit, per la falta de xarxes de comunicació que atenguin processos locals, etc. Un mapa navegable és el suport del qual partirem per pujar els continguts amb els quals podrem cocrear un arxiu col·lectiu sobre la transformació de l’espai que transitem.

ARXIU DE CONFLUÈNCIES

A través d’aquest dispositiu generem i organitzem col·lectivament documentació sobre el barri i els seus processos per comprendre millor la situació en què es troba. Es tracta d’un arxiu de passats, presents i futurs. Dóna compte de la seqüència de transformacions urbanes i socials que han tingut lloc els últims anys i les relaciona amb els presents que ens envolten i dels quals sovint no som conscients.

Mitjançant l’aportació de «documentador*s» es contextualitzaran fitxers que sovint són inaccessibles per altres mitjans i s’hi donarà accés. Es tracta d’una reconstrucció no jeràrquica de l’espai viscut a través de múltiples punts de vista i amb una informació indexada col·lectivament. Sobre aquesta base, la plataforma facilitarà un accés intuïtiu i per filtres als arxius compartits, la possibilitat de crear rutes sobre el mapa i la visibilitat de punts de trobada entre aquestes per crear confluències i imaginar futurs col·lectivament.

XARXA DE COMUNICACIÓ

Gràcies a la plataforma podem contactar amb altres persones connectades a través d’un xat, accedir al seu perfil i debatre sobre afers del barri en un fòrum. La plataforma serveix també com a aparador d’associacions i altres agents del barri; a través seu podem compartir les actualitzacions dels nostres blocs per estar al dia d’activitats, opinions i notícies. Mitjançant una capa del moviment associatiu sobre el mapa podem veure els col·lectius i altres agents del barri directament a l’espai on actuen i accedir als seus webs.

 

COLABORAN

XARXA OMNIA

 

El programa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa social que per pal·liar els efectes de l’escletxa digital utilitza les TIC  com a instrument per millorar, tant des del punt de vista personal com  col·lectiu, la formació, conèixer les eines informàtiques per a la  inserció social i el treball en xarxa, i superar les dificultats  d’accessibilitat que tenen les persones afectades en aquest àmbit. Òmnia ofereix espais i equipaments dotats de maquinari i programari  informàtic d’utilització pública i comunitària, i compta amb el suport  d’un professional que dinamitza l’espai i assessora les persones  usuàries del Punt. El paper del dinamitzador o dinamitzadora és  fonamental per desenvolupar el programa a cada territori i perquè els  punts Òmnia siguin uns espais d’acollida, formació, informació i  participació en la comunitat. En aquest espai es detecten les  necessitats d’aprenentatge individuals i col·lectives i es promou  l’adquisició de coneixement compartit, utilitzant un model educatiu  d’intervenció que fomenta la socialització i la integració social.

 

PLA COMUNITARI

 

 

 •  INTRODUCCIÓ

Un Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) és una eina d’intervenció social en un territori. Mitjançant un procés   participatiu conjunt de tots els agents implicats, un PDC vol donar respostes globals a les necessitats de una comunitat, amb la finalitat de millorar les condicions de vida del conjunt de la població.

 1. Territori: entès com conjunt característiques urbanístiques, comunicacions, habitatge; tot el que determina i condiciona les relacions de unacomunitat.
 2. Població; entramat de grups socials, entitats, associacions, grups informals..
 3. Serveis Públics i privats, que formen part del territori, des de cada àmbit: Salut….
 4. Les necessitats, les capacitats potencials per desplegar, qüestions per resoldre…

 

 • OBJECTIUS
 1. Desencadenar un procés que suposi la millora de les condicions de vida de la població amb la implicació de tots els agents.
 2. Facilitar els espais de coordinació entre administració i teixit veïnal per tal d’optimitzar i racionalitzar els recursos existents.
 3. Promoure la progressió de les persones, tant individual com col·lectivament, mitjançant iniciatives d’economia social que afavoreixin al mateix temps un desenvolupament social sostenible.
 4. Fomentar la corresponsabilitat i el compromís actiu del veïnatge, teixit associatiu i entorn econòmic i de les administracions.
 5. Promoure relacions constructives i una resolució positiva dels conflictes,entenent-los com a oportunitat de canvi.

 

 • METODOLOGIA
 1. Estudi i Diagnòstic Comunitari.Un estudi global i participat de la comunitat que inclogui: anàlisi demogràfica població, estructura i recursos existents. Que enspermeti tenir una visió conjunta de ‘on estem’, ‘què passa’ i ‘què hi ha al territori’per a tenir clars objectius i marcar prioritats d’intervenció.
 2. Disseny del Pla de Desenvolupament Proposar objectius específics, projectes i activitats per donar resposta a mancances. Temporalitzar-los. Proposar indicadors per avaluar les actuacions.
 3. Desplegament i implementació del Pla. Anar desenvolupant les diferents línies actuació i activitats. Creant la estructura organitzativa i sistemes de informació/difusió que garanteixin la participació de tots els agents.
 4. Avaluació.S’han de poder valorar els resultats dels projectes, i si comunitat i beneficiaris han sortit beneficiats/des. L’avaluació ha de ser un procés continu en el temps, i que permeti tant potenciar el que va bé, com millorar i corregir el que no ha funcionat.

 

 • ÀREES DE TREBALL

Cada Pla, en funció del Diagnòstic; prioritzarà uns àmbits de treball o altres, i a partir d’aquí desenvoluparà les línies d’actuació.
Podríem parlar de quatre grans dimensions que engloben diferents àmbits, dins de cadascun tindrem en compte diferents franges d’edat i sectors de població.

 

CÒMPLICES

En col·laboració amb el col·lectiu Deriva Mussol, i a través del seu dispositiu de psicogeografies a l’espai públic, fem trobades i recorreguts de documentació del barri. Juntament amb el Pla comunitari del Remei i per mitjà de la utilització de l’espai de Xarxa Òmnia, es busca una estratègia de capacitació digital i de reapropiació de llocs de trobada en un barri amb uns joves que cada vegada tenen menys espais propis. El seguiment de la intersecció entre aquests projectes i la seva immersió en el Remei va a càrrec del col·lectiu Morir de Frío a través d’un assaig videogràfic sobre la retroalimentació entre l’espai físic i digital que proposem.

Constel·lacions és un dels tres projectes seleccionats a la primera convocatòria de Viver de Projectes impulsada per ACVic Centre d’Arts Contemporànies en col·laboració amb VIT (Vic Innovació Tecnològica).